A professzionális informatikai társaságokat, így a Neumann Társaságot is összefogó európai ernyőszervezet, a CEPIS idén tavasszal felmérte a DigComp, azaz az Európai Állampolgári Digitáliskompetencia-keretrendszer ismertségét a tagszervezetek körében. A felmérés, melyet természetesen az NJSZT is kitöltött, hangsúlyozza a keretrendszer előnyeit, hasznát a munkaerőpiacon és az oktatásban – és egyértelműen látszik, hogy az ECDL (más országokban: ICDL) jól illeszkedik hozzá, tehát nagy mértékben és kipróbált módon segítheti céljai megvalósulását.

A felmérésből kiderül, hogy a legtöbb tagszervezet tisztában van azzal, hogy az adott ország kormányzata használja a DigCompot, míg a megkérdezett országoknak csak a fele számolt be a DigComp használatáról az oktatásban – és ennél is kevesebben, mintegy 45 százalék az ipari szektorban való alkalmazásról.

Mindössze öt országban, köztük Ausztria, Horvátország, Németország és Luxemburg mellett Magyarországon használják széles körben a DigCompot mindhárom szektorban, tehát a kormányzat, az oktatás és az ipar területén is. Több országban a DigComp szolgál a digitális készségek helyi keretrendszerének és a tantervfejlesztésnek az alapjául. Hazánkban a DigComp 2.0 helyi megvalósulását DigKompnak nevezik.

Az összegzés számos pozitív példát említ különböző országokból a digitális írástudással kapcsolatos programokra, álláskeresőknek szolgáló képzésekre, melyekben a DigComp referenciaként szolgál.

Az is kiderül ugyanakkor az áttekintésből, hogy az oktatás területén sok ország nem használja formális módon a keretrendszert. Viszont a CEPIS kezdeményezéseként 1995-ben létrehozott ICDL / ECDL (hazánk továbbra is az ECDL megnevezést használja) nagyon bejáratott és támogatott módon működik számos államban – ami azért is előnyös, mert az ECDL teljes mértékben igazodik a DigComp legújabb verzióihoz.

Ausztriában például 750 iskola biztosítja az ICDL/ECDL programot diákjai számára, Írországban is közismert a DigComp és az ICDL/ECDL megfeleltethetősége, míg Romániában az érettségi vizsgába integrált digitális kompetenciateszt alapul a DigComp és az ICDL/ECDL elemein – és az ECDL-t a tesztnek megfelelőként is elismerik. Szlovéniában anyagilag támogatják a munkanélküliek ICDL/ECDL keretei között történő képzését és tesztelését.

Az iparban lényegesen kevésbé beágyazott a DigComp a felmérés szerint, bár a munkaerőpiacon, az alkalmazottak kompetenciáinak mérésére, fejlesztési területek meghatározására alkalmasnak mutatkozik. A DigComp előnyei közismertek a CEPIS tagországaiban, ezért is ajánlja a nemzetközi szervezet a keretrendszer lokalizálását és népszerűsítését, a gyakorlati hasznosságot bemutató anyagok összeállítását.

A teljes anyag forrása:
Awareness of the DigComp framework among the CEPIS community