Lettországban kevesebb az internetes zaklatás a távoktatás óta

0
892

Finnországban július elején az Igazságügyi Minisztérium tervezetet bocsátott ki az igazságügyi miniszter számára, amelyben javasolja a büntető törvénykönyv szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos módosítását.

A koronavírus-járvánnyal bevezetett korlátozások ellenére lett állampolgároknak sikerült alkalmazkodniuk a távoktatáshoz, és általános tapasztalataik többnyire pozitívak voltak, amint azt a Telia Company által az északi és balti államokban 2020 májusában készített felmérés eredményei is mutatják. 1000 10-18 éves hallgatóval készítettek interjút Lettországban a Drossinternets.lv és a Latvian Safer Internet Centre (SIC) közreműködésével.

A Lettországban megkérdezett hallgatók fele elismeri, hogy általában elégedettek a távoktatással és nincs különbség a korcsoportok között. Ugyanakkor a válaszadók 19 százaléka azt állítja, hogy nem elégedettek az otthoni tanulással. A hagyományos tanulási folyamattól való lényeges különbségek leírásakor a hallgatók megjegyzik, hogy megnőtt az iskolai feladatok elvégzésének szükségessége és a feladatok összetettsége is. Több időt kell fordítaniuk a tanulásra. Kevesebb feladatot kellett osztálytársakkal közösen elvégezni.

A tanulási folyamat leírása során a hallgatók pozitív aspektusként megemlítették a szünetek lehetőségét, a nagyobb függetlenséget, valamint a jobb tanulási eredményeket, elismerve ugyanakkor, hogy kevésbé tudnak koncentrálni a feladatokra, mint az iskolában.

“Összességében a lett hallgatók pozitívan tekinteneka távoktatás következtében kialakult változásokra a mindennapi életükben. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a legtöbb esetben érzelmi jólétük javult. Ugyanakkor jó néhány hallgatónak volt problémája a távolsággal. A távoktatási folyamat fejlesztésének tervezésekor az iskoláknak gondolkodniuk kell a diákok digitális készségeinek fejlesztésére és nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az önálló munka képességére, a rendelkezésre álló eszközök használatára és az információs térben való navigációra. Az online biztonság kérdése továbbra is fennáll. Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek megóvása érdekében az internetes zaklatás, az idegenekkel való nemkívánatos érintkezés és a többi online kockázat ellen a tanulási folyamat és a szabadidejük alatt.”- mondta Maija Katkovska, a Drossinternets.lv vezetője.

A lett hallgatók érzelmi állapotát illetően a felmérés kimutatta, hogy a biztonság, a nyugalom és a termelékenység érzése nőtt a legjobban. Ami a negatív érzelmeket illeti, a megnövekedett unalmat, a fáradtságot és a magány érzését említették a leggyakrabban. A mentális jólétet illetően a többség (28 százalék) elismeri, hogy javult, de csaknem egyötöde, vagyis 21 százalék azt állítja, hogy romlott. A hallgatók nagy része ebben az időszakban többet aludt, és táplálkozása egészségesebbé vált, de sajnos fele annyi időt fordítottak az aktív mozgásra.

Az internetes zaklatás kevésbé releváns a távoktatás során. A megkérdezett hallgatók 27 százaléka elismeri, hogy kevésbé találkoztak ezzel a távoktatási időszakban, mint a személyes tanulmányok során. Ugyanakkor a hallgatók 6 százaléka szerint az internetes zaklatás megnövekedett. A korábban, a szélesebb körben elterjedt csatornák elemzésekor, a közösségi oldalakon és a zárt csevegőcsoportokban figyeltek fel a nagy számban előforduló internetes zaklatási esetekre. A diákok leggyakrabban a szüleikkel és a családjukkal beszélgettek az internetes zaklatásról, amit a lett hallgatók majdnem egyharmada, vagyis 28 százaléka észlel. Megvitatták ezt a témát osztálytársaikkal, tanáraikkal, barátaikkal és az iskolai támogató személyzettel is.

A gyermekeket az internetes fenyegetések is ki vannak téve a távoktatás során. Leggyakrabban, az esetek 11 százalékában megemlítették, hogy a vizsgálatok során a gyermekkel olyan felnőtt vette fel a kapcsolatot, akivel nem volt kapcsolatba a valós életben. A számítógépes vírus ugyanannyi válaszadót fenyegetett. A fenyegetések között szerepelnek olyan helyzetek is, amikor valaki felhasználta a gyermek jelszavát, közzétett fényképeket vagy videókat. Előfordultak olyan helyzetek is, amikor egy tanórához olyan idegen fért hozzá, akinek normál helyzetben nem volt jogosultsága.

A felmérést a Skandináv Távközlési Társaság végezte a „Student Consulting Committee” részeként. 7000 10–18 éves gyermeket vett be a felmérésbe Norvégiából, Dániából, Finnországból, Észtországból, Litvániából, Lettországból és 16–18 éveseket Svédországból. Lettországban 1000 hallgató vett részt a felmérésben. A “Students Consulting Committee”-t néhány évvel ezelőtt hozták létre, hogy jobban megértsék a gyermekek saját véleményét az online és digitális témákról.